Céginformációs rendszer

Céginformációs rendszer felépítése

A KÁLMÁN Bt. sok év alatt kifejlesztett multidiszciplináris tudásbázisa több száz vállalkozás, spin-off cég, szakmai szövetség, szervezet tevékenységét tartalmazza, újszerű megközelítésben. Annak, hogy egy cég bekerülhessen ebbe a kiforrott rendszerbe, négy feltétele van (vagylagosan):

–   felmérésen jártunk náluk
–   kutatás-fejlesztést végeznek
–   ismerősünk dolgozik ott (→ rendszerezett kapcsolati háló)
–   különlegesek, egyediek valamiben.

A tudásbázis alapját képező táblázat a következőket tartalmazza az egyes cégekről:

·      Tevékenységek

A rendszer a fő tevékenységük szerinti csoportosításban (nem TEÁOR-kód szerint!) tartalmazza a cégeket, de azt is megmutatja, hogy egyéb tevékenységeik milyen szakterületbe tartoznak. Így egy-egy szakmára való keresésnél mindegyik céget meg lehet találni, akár fő- akár egyéb tevékenységei keretében műveli azt („Ki mit gyárt”, szolgáltat, fejleszt).

·      Elérhetőségi adatok

Lehetővé tesz városok / megyék / régiók szerinti szűréseket. Ennek akkor van pl. jelentősége, amikor a cég nem a székhelyén, hanem máshol levő telephelyén végzi a tevékenységét. A cégbejegyzési és az elérhetőségi adatokat rendszeresen ellenőrizzük.

·      Létszám

A létszám alapján lehetőség van cégnagyság szerinti szűrésekre is (pl. mikro-, kis- és középvállalkozásról van-e szó, stb.).

·      Cégjelleg, tulajdonviszonyok

Startup cégek; családi tulajdonban levő vállalkozások. Külföldi tulajdonban levő cégeknél tartalmazza a befektető nemzetiségét, tulajdoni részarányát (ahol ismert) is, ezért lehetőség van országok szerinti szűrésre is.

·      K+F

A rendszerből az is kiderül, hogy a cég mennyire innovatív, és milyen innovációs kapcsolatai vannak egyetemekkel, kutató intézetekkel. Végez-e saját kutatás-fejlesztést, s ha igen, konkrétan mit fejleszt, milyen innovációs eredményei vannak – ez nagyon kevés más adatbázisban található meg! Lehetőség van a konkrét K+F-et végző cégek kigyűjtésére is.

·      Különlegességek

A céginformációkból az is kiderül, hogy

–   Milyen beruházásokat hajtott végre a cég az elmúlt 3 évben
–   Milyen beruházások végrehajtását tervezi a közeljövőben
–   Milyen speciális gépe, berendezése van, amelyből csak kevés van az országban / Európában / a világon
–   Milyen díja(ka)t nyert az elmúlt 3 évben hazai és/vagy nemzetközi szakmai megmérettetéseken
–   Piacvezető-e szakterületén az országban / Európában / a világon.

·      Személyes tapasztalatok

A rendszerben szerepelnek azok a benyomások, szubjektív vélemények is, amelyeket felméréseink során szereztünk a cégekről. Ezeket semmilyen más adatbázisból, Internetről nem lehet megkapni, mert csak a helyszínen derülnek ki:

–   Milyen jelentőségűek, mennyire lokális vagy globális hatásúak a cég fejlesztései
–   Milyen az infrastruktúra, mennyire korszerű a géppark
–   Milyen a menedzsment (pozitív beállítottság ↔ panaszáradat, nyíltság ↔ zárkózottság)

És ami e legérdekesebb: szerepelnek benne a sztorik, személyes történetek is, amelyeket a cégvezetők mesélnek el, s amelyekből akár egy egész szociológiai tanulmányt össze lehetne állítani, a rendszerváltás emberi velejáróiról, következményeiről...

Az ilyen információk túlmutatnak a szokásos statisztikákon. Csak így, az objektív és szubjektív információk rendezett halmazával teljes a kép.

A rendszerhez a szöveges információk mellett esetenként hiperhivatkozással mellérendelt prezentációk, hang-, kép- és video file-ok is tartoznak. Az adatállomány napra pontosan tartalmazza, mikori információkról van szó.

A file-ok egyik csoportja egy-egy iparág konkrét cégeire vonatkozó információkat tartalmaz. Így arra ad lehetőséget, hogy a konkrét cégek helyzetéből lehessen következtetni az adott iparág helyzetére vonatkozóan (cég ® iparág).

A file-ok másik csoportja pedig fordítva, egy-egy iparágra vonatkozó átfogó anyagokat tartalmaz. Így arra ad lehetőséget, hogy az adott iparág helyzetéből lehessen következtetni a konkrét cégek helyzetére vonatkozóan (iparág ® cég). Információit tanulmányok, jelentések készítéséhez lehet felhasználni.

Céginformációs rendszer – Szakterületek

01.  Járműipar
01.01   Gépjárműipar (autógyártás, alternatív meghajtások, üzemanyagok)
01.02   Egyéb (vasúti, légi, vízi) járműipar

02.  Vegyipar
02.01   Gyógyszeripar (biotechnológia, Consumer health, orvosságok)
02.02   Műanyag- és gumiipar
02.03   Egyéb vegyipar (kőolaj- és gázipar, festékipar, háztartás-vegyipar)

03.  Egyéb iparágak
03.01   Anyagmozgatás, csomagolás, raktározás (logisztika)
03.02   Bányászat, energetika (alternatív energiaforrások)
03.03   Biztonságtechnika (munkavédelem, tűzvédelem, vagyonvédelem; rendvédelem)
03.04   Elektrotechnika, elektronika (szórakoztató elektronika, világítástechnika)
03.05   Élelmiszeripar, mezőgazdaság (édesipar, húsipar, sütőipar, tejipar; biokultúra)
03.06   Építőipar, építőanyag-ipar (magas- és mélyépítés; kerámiaipar, épületgépészet)
03.07   Faipar, bútoripar (nyílászárók)
03.08   Gépipar (kohászat, öntészet, hegesztések, hőkezelések; szerszámgépek, robotok)
03.09   Haditechnika (haditengerészet, drónok)
03.10   Hőtechnika (fűtéstechnika, hűtéstechnika, klíma- és légtechnika)
03.11   Kereskedelem és vendéglátóipar (háztartási gépek, HoReCa szektor, reklámtechnika)
03.12   K+F ügyek (műszaki, természettudományi és társadalmi innovációk, tudósok)
03.13   Környezetvédelem (szennyvíztisztítás, hulladékkezelés, újrahasznosítás)
03.14   Mérőeszközök (laboratóriumi eszközök, meteorológiai műszerek)
03.15   Oktatás, tanácsadás, minőségügy
03.16   Orvosi műszerek (Medtech szektor, Home care eszközök)
03.17   Papír- és nyomdaipar
03.18   Posta- és banktechnika
03.19   Ruhaipar (bőr- és cipőipar, textilipar)
03.20   Számítástechnika (informatika, hardver- és szoftverfejlesztés)
03.21   Szórakozás, kikapcsolódás (hangszerek, játékok, sporteszközök)
03.22   Távközlés (hálózati és mobil telefónia)
03.23   Üvegipar (optika)
03.24   Egyéb cégek, szervezetek

 

A fenti információkat folyamatosan aktualizálva tartalmazza a rendszer – ez kevés más adatbázisról mondható el. Az egész anyag mind tartalmilag, mind mennyiségileg tovább bővíthető, igény szerint.

A céginformációs rendszer alapján a KÁLMÁN Bt. vállalkozik innovációs információ-szolgáltatások nyújtására.